Nätverk

Swereas nätverk och forum är basen i våra kontakter med industrin. I nätverken ingår hundratals företag, mindre såväl som större, från olika branscher och områden. Att vara med i våra nätverk ger en rad förmåner, möjligheter, branschkontakter och aktuell kunskap.

Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv

Nätverket AFoU verkar för konkurrenskraft, kvalitet och förnyelse genom goda arbetsförhållanden i företag och organisationer samt forskning som leder till konkret nytta.

CDC - Casting Demonstration Centre

Syftar till att skapa en mötesplats kring forskning och utveckling för svensk industri med den gjutna komponenten i fokus. I CDC kommer RISE SWECAST att vara ett stöd under hela utvecklingskedjan, från forskning och utveckling, via test och demonstration, till implementering i kommersiella produkter och processer.

CEM4MAT

Nationellt centrum för elektronmikroskopi.

Centrum för textilåtervinning

Centrum för Textilåtervinning vid Swerea IVF arbetar med frågor rörande textilåtervinning där systemperspektivet är i fokus.

EMC-nätverket

Nätverket syftar till att höja kunskapsnivån kring EMC-frågor inom Industrin. Vi tillhandahåller också laboratorieutrustning på tre ställen i Sverige.

ENIG

ENIG är ett nätverk som skapar, samlar och sprider information om energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen.

Komfortcentrum

Huvudtanken med Komfortcentrum är att generera ett kunskapsutbyte inom komfortområdet.

Korrosionsnätverk för förbränningsanläggningar

Nätverket administreras av Swerea KIMAB, och vänder sig främst till företag som äger, driver eller konstruerar förbränningsanläggningar.

Lean produktutveckling (LPD) - nätverket

Ett kunskapsforum för att sprida och dela kunskap om Lean produktutveckling.

Material i kontakt med dricksvatten

Nätverket består av material- och produkttillverkare, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter och forskare. Det riktar sig både till tillverkare och användare av materialen.

METNET

Metnet är ett europeiskt nätverk av pilotanläggningar inom metallurgi och mineralteknik

Monteringsforum

Svenskt Monteringsforum är en samlingspunkt för alla som arbetar med utvecklingsfrågor och problemlösning inom monteringsområdet.

Nätverket för Ekodesign

Nätverkets fokus är att stödja ditt företag att skapa produkter som ger maximal nytta med minimal miljöbelastning.

Nätverket för Plaståtervinning

Nätverket för plaståtervinning är en plattform för kunskapsspridning och samarbete, en mötesplats där industri, akademi och myndigheter träffas utbyter erfarenheter, diskuterar utmaningar och möjligheter.

Nätverket för praktisk produktplanering (P3)

Praktisk produktplanering (P3)-nätverket vänder sig till industriföretag som är intresserade av och vill utvecklas inom området strategisk planering av framtida erbjudanden till kunder.

Plåtforum

Plåtforum riktar sig till plåtformare som vill ha ett utbyte med andra företag och forskare, vill veta vad som händer i Sverige och internationellt och vill kunna påverka Swereas forskning inom plåtformning.

Skydd av elektronik i svåra miljöer

Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte mellan tillverkare av elektronik, företag som använder elektronik i sina produkter, underleverantörer, kontraktstillverkare med flera.

Svensk Kompositförening

Svensk Kompositförening har målsättningen att engagera ett hundratal svenska kompositföretag, materialleverantörer och andra intressenter för att stärka den svenska kompositbranschen.

Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller

Den svenska arenan för additiv tillverkning av metaller bidrar till teknisk utveckling och ökad kunskap inom AM-området. Målet är att nå den fulla potentialen av AM.

Svenska Nätverket för Skruvförband

SFN, Swedish Fasteners Network, är ett nätverk för informationsspridning, tillämpning och utveckling av skruvförbandsteknik.

Värmebehandlingsforum

Vill du enkelt hålla dig uppdaterad inom värmebehandlingsområdet?