Material inom massa- och pappersindustrin utsätts för korrosiv miljö i de flesta applikationer. Medlemsprogrammet för korrosion i cellulosaindustri behandlar korrosionsärenden kopplade till hela produktionsprocessen.

Material utsätts för extrem korrosiv miljö i de flesta applikationer inom massa-och pappersindustrin som t.ex. kokerier, blekerier, pappersmaskiner och tankar. De höga kostnaderna för ersättande och reparation av utrustning, ofta orsakade av förhöjda krav på återvinning och energibesparingar, har lett till nya utmaningar inom korrosionsskydd.

Detta får du som medlem

Som delaktig i medlemsprogrammet får du tillgång till ett brett nätverk för erfarenhetsutbyte samt har möjlighet att påverka inriktningen på de forskningsprojekt som Swerea KIMAB driver. Dessutom får du prioriterad konsultation av Swerea KIMABs tjänster och till reducerad kostnad.

Med gemensamma resurser löser vi gemensamma problem på ett effektivt sätt till förmån för alla medlemmar. Till vårt förfogande har vi ett brett utbud av resurser och tjänster.

Resurser

 • Drygt 40 års erfarenhet inom området
 • Expertis inom både metalliska material och polymera material
 • Erfarenhet av skadefall och utredningar
 • Ett flertal avancerade analysinstrument
 • Utrustningar för exponering i extrema miljöer

Tjänster

 • Inspektioner och livslängdsbedömningar
 • Skadefallsutredningar
 • Rekommendationer vid materialval
 • Rådgivning inför planerade ändringar av driftförhållanden
 • Materialprovning i laboratorium och i fält
 • Stöd vid upphandlingar
 • Ett stort och varierat kursutbud

Vill du veta mer?

Kontakta oss för frågor och mer information. 

Redan medlem - logga in

Är du redan medlem? Här loggar du in på medlemssidan och hittar mer information.