Utrustning och kompetens

Strukturell design, simulering och produktutveckling

Simuleringshjälpmedel för viktiga steg i produktens livscykel: design, tillverkning och service/reparation. Läs mer.

Tillverkning och processteknologi

Kompletta tekniska lösningar för olika tillverkningsprocesser och framtagning av prover. Läs mer.

Materialkarakterisering

Laborativa resurser för karakterisering av termomekaniska och strukturmekaniska materialegenskaper. Läs mer.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll av kompositstrukturer under och efter tillverkning med effektiva OFP metoder. Läs mer.