Medlemskap

Alla företag och organisationer som har ett intresse för komposittillverkning har möjlighet att söka medlemskap i Compraser Labs. Medlemmar ska vara aktiva i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer.

Strategisk medlem

Deltar i beslut om medlemsprogrammets strategiska inriktning och om nya medlemsprojekt, samt deltar i projekt, aktiviteter och kurser. Betalar en årlig serviceavgift baserad på organisationens storlek.

Basmedlem

Ger förslag till medlemsprojekt och andra aktiviteter, deltar i och tar del av projektresultat och kurser. Betalar årlig serviceavgift baserad på organisationens storlek.

Associerad medlem

Ett gratis medlemskap som ger tillgång till nätverk, och tillgång till information om vad som händer i medlemsprogrammet, aktuella utlysningar och projekt, samt inbjudan till olika nätverksträffar. Kan bjudas in att delta i externa och interna projekt i Compraser Labs.

Compraser erbjuder alla medlemmar kontakter till olika nationella leverantörsnätverk för kompositer, till exempel inom flygteknik och andra europeiska kluster.