Vision och mål

Compraser Labs vision är att vara Sveriges ledande resurs för produktionsprocesser och –system för kompositbaserade produkter med fokus på industriella problem och lösningar.

Dessutom säkrar vi en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad inom tillverkningsindustrin för kompositprodukter genom arbete i gemensamma projekt och vi är en naturlig partner till de internationellt ledande

FoU-aktörerna.

De utvecklingsprojekt och arbete vi utför skall leda till att våra medlemmar kan:

  • Minska sina produktionskostnader
  • Reducera processtiderna
  • Öka processtabiliteten och
  • Minska miljöbelastningen
  • Skapa bra arbetsmiljö

GKN ACAB, RUAG Space, SAAB och Exova initierade Compraser Labs medlemsprogram. Under åren har även Swedish Water Jet Lab och Linköpings Universitet anslutit sig och dessa två kompletterar företagens intresse och behov med akademisk innovationer.

Som medlem får du alltså möjligheten att arbeta med de främsta företagen, universiteten och instituten inom tillverkning av fiberbaserade kompositprodukter. Läs mer om våra medlemskap under ”Medlemskap”.