Centrum för renhet

Centrum för renhet är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet. Medlemmar i Centrum för renhet har tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs.

Medlemsprogram för forskningsområdet renhet

Projekt inom Centrum för renhet kommer att ha sin tyngdpunkt på tillämpad forskning och utveckling av dagens processer och produkter samt nya alternativa processer. Områden som kommer att lyftas fram är renhet inom den tillverkande industrin:

  • partikelrenhet
  • renhet avseende olja
  • fett och salter
  • processvätskor samt den kringliggande miljöns påverkan på produkters/komponenters renhet.

Genom centrets verksamhet säkras en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad relaterat till renhetsfrågor inom den svenska tillverkningsindustrin. Medlemmarna beslutar om färdiga projektförslag vid medlemsmöten 1–2 ggr/år.

Medlemsföretag idag

Autotube AB 
BorgWarner Sweden AB 
Exova Materials Technology AB 
GKN Driveline AB
Gnosjö Automatsvarvning AB 
Lesjöfors Industrifjädrar 
Parker Hannifin

SKF AB 
Specma AB 
Volvo Cars AB 
Volvo CE 
Volvo Technology AB

Bli medlem

Alla organisationer som är en juridisk person och som har ett intresse för renhet har möjlighet att söka medlemskap i Centrum för renhet. Medlemmar ska vara aktiva i Sverige och ha ett svenskt organisationsnummer. Medlemsavgiften är årsbaserad och höjs med 1 000 kr varje år. Medlemsavgiften för 2018 är 30 000 kr och går till projektfinansiering. Swerea IVF står för de administrativa avgifterna.

Mer information

PDF iconHär hittar du information om Centrum för renhet (159.86 KB)