Centrum för renhet

Centrum för renhet är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet. Medlemmar i Centrum för renhet har tillgång till en samlad och uthållig utvecklingsresurs.

Medlemsprogram för forskningsområdet renhet

Projekt inom Centrum för renhet kommer att ha sin tyngdpunkt på tillämpad forskning och utveckling av dagens processer och produkter samt nya alternativa processer. Områden som kommer att lyftas fram är renhet inom den tillverkande industrin:

  • partikelrenhet
  • renhet avseende olja
  • fett och salter
  • processvätskor samt den kringliggande miljöns påverkan på produkters/komponenters renhet.

Genom centrets verksamhet säkras en uthållig och långsiktig kompetensuppbyggnad relaterat till renhetsfrågor inom den svenska tillverkningsindustrin. Medlemmarna beslutar om färdiga projektförslag vid medlemsmöten 1–2 ggr/år.

Bli medlem

Medlemsavgiften är årsbaserad. Medlemsavgiften för 2018 är 30 000 kr och går till projektfinansiering. Swerea IVF står för de administrativa avgifterna.

Mer information

Vill du gå med eller veta mer? Besök våra medlemssidor eller kontakta oss.