FIK - Föreningen för Industriell Keramforskning

En förening för företag som tillverkar, säljer eller använder keramiska material, komponenter eller råmaterial och som vill vara med och påverka Swerea IVFs keramforskning.

FIK bedriver forskning genom gemensamma projekt som utförs av Keramgruppen. Företagen beslutar om projektens inriktning, omfattning och längd. Projekten redovisas vid medlemsmöten 1 – 2 gånger per år. Vid dessa möten planeras fortsatt aktivitet inom pågående projekt liksom beslut om att avsluta projekt eller starta nya projekt. Redovisat material är tillgängligt för företagen via medlemssidorna.

Medlemskap

Merparten av tillgängliga medel används för projekt med experimentell verksamhet och en mindre del används för omvärldsbevakning.

FIK har i dag ca 15 medlemsföretag.

Kostnaden för medlemskap är knutet till företagets storlek och varierar för närvarande från 17 500 kr till 65 000 kr. Beloppen fastställs årligen av FIKs årsmöte/stämma som hålls i anslutning till ett medlemsmöte. Ett företag kan köpa en eller flera andelar.

Ansökningsblankett och mer information om att bli medlem i FIK.

Mer information

Vill du gå med i medlemsprogrammet eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss.