Internationella forskningsprogram

Swerea deltar i det europeiska forskningssamarbetet genom bidra till strategiska forskningsagendor och road-maps (färdplaner). Vi är aktiva inom ett antal teknikplattformar och är medlemmar i flera forskningssammanslutningar som står bakom både Public Private Partnerships (PPP) och Joint Technology Initiatives.

Genom arbetet i olika sammanslutningar kan vi påverka inriktningen av EU-program inom Horizon 2020, där Swerea även koordinerar och deltar i olika projekt. Den internationella forskningen är en viktig del i vår omvärldsbevakning och ger våra medlemsföretag möjlighet att arbeta tillsammans med europeisk industri för att hitta lösningar på sina frågor.

Här kan du läsa mer om några av de internationella forskningsprogrammen:

Bio Based Industries

Cleansky

Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network erbjuder små- och medelstora företag kostnadsfri assistans för att nå ut på den Europeiska marknaden. 
Kontakt: Christin Vännman, christin.vannman [at] swerea.se

Horizon 2020

ICP Materials
Ett internationellt samarbetsprogram (FN-projekt) med fokus på den materialpåverkan som sker på historiska och kulturella monument, uifrån bland annat klimat och luftföroreningar. ICP Materials är en av flera effektorienterade program som rapporterar till Working Group on Effects för att ge underlag till framtida policys.

SPIRE
Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE) är ett samarbetsprogram som sammanför industrier inom sektorerna cement, keramik, kemikalier, teknik, mineraler och malmer, icke järnhaltiga metaller, stål och vatten. Målet är att säkerställa och möjliggöra bästa praxis för resurseffektivitet inom processindustrin.