Samverkan

Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att svensk industri ska kunna utveckla sin ställning på en alltmer global och konkurrensutsatt marknad.

Swerea har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk och samverkansformer med representanter från såväl industri som akademi och samhällsinstitutioner.

Goda partnerskap för ökad konkurrenskraft

Samverkansprojekten är eftertraktade både bland små och stora företag. Att delta i olika samverkansprojekt ger stora möjligheter till att hitta relevanta forsknings- och samarbetspartners, ta del av det allra senaste inom olika områden, samt att utveckla ett företags idéer, den hållbara konkurrenskraften.

Via partnerskap, medlemsprogram, nätverk och samverkansprojekt hittar vi effektiva konstellationer för samverkan som leder till nya innovativa lösningar på gemensamma problem och utmaningar.

Lokal och global närvaro

Genom regional, nationell och internationell närvaro öppnar vi upp för och underlättar ökad kunskapsspridning, ökat erfarenhetsutbyte och en bättre grogrund för hållbar tillväxt.