Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Swerea delårsrapport - 2017/09 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2017/06 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2017/03 Download Swerea 2017 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/06 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/03 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2015/09 Download Swerea 2015 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2015/06 Download Swerea 2015 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2015/03 Download Swerea 2015 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2014/09 Download Swerea 2014 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2014/06 Download Swerea 2014 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2014/03 Download Swerea 2014 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2013/09 Download Swerea 2013 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2013/06 Download Swerea 2013 Finansiell information

No abstract available.