Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Swereas årsberättelse 2017 Download Swerea 2017 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2016 Download Swerea 2016 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2015 Download Swerea 2015 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2014 Download Swerea 2014 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2013 Download Swerea 2013 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2012 Download Swerea 2012 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2011 Download Swerea 2011 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2010 Download Swerea 2010 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2009 Download Swerea 2009 Årsberättelser

No abstract available.

Swereas årsberättelse 2008 Download Swerea 2008 Årsberättelser

No abstract available.