Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Korrosion inom massa- och pappersindustrin Download Magnus Nordling 2018 Broschyrer

No abstract available.

Kurskatalog Swerea KIMAB Download Brita Bäckström 2018 Broschyrer

No abstract available.

Medlemsprogram och nätverk inom korrosion - Genom att samla olika aktörer med intressen i samma forskningsområde, finner vi effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Engelska. Download Swerea KIMAB & IC 2018 Broschyrer

No abstract available.

CRM katalog Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

Katalogomslag

Beställ en tryckt katalog genom att skicka ett mail till library@swerea. Katalogen kostar inget.

Multi-material design - A multi-material design gives you the benefits of different material Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Traineeprogram hos Swerea KIMAB Download Anna Söderbäck 2017 Broschyrer

Vi söker tre passionerade och nyfikna unga talanger med potential och vilja att bli framtida ledare eller specialister på Swerea KIMAB.

Vet du vad ditt vatten innehåller? Download David Malmström 2017 Broschyrer

No abstract available.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2017 Broschyrer

No abstract available.

Additive tillverkning (3D) Download Joakim Ålgårdh 2016 Broschyrer

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2016 Broschyrer

No abstract available.

Katodiskt skydd Download Andrew Gordon 2016 Broschyrer

No abstract available.

Kemisk analys Download Michael Granfors 2016 Broschyrer

No abstract available.

Download Swerea SWECAST 2016 Broschyrer

No abstract available.

Rostskyddsmålning Download Björn Tidbeck 2016 Broschyrer

No abstract available.

Information om Kemikaliegruppen Download Swerea IVF 2015 Broschyrer

No abstract available.

Modellering och materialteknik Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Ökad specialisering stärker konkurrenskraften för stål- och metallföretagen. Produkt- och materialutveckling, krav på hög och jämn kvalitet, högt materialutbyte och energieffektivisering ger upphov till ökade processkrav.

Att kunna kontrollera varje detalj i processen kräver tillförlitliga och noggranna simuleringar. Swerea MEFOS har egen beräkningskapacitet, ett Linux-kluster med närmare 200 kärnor, som medger korta simuleringstider för stora modeller. Simulerade resultat kan verifieras i vår pilotutrustning.

Pretreatment and agglomeration Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Processintegration - ett holistiskt perspektiv Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

No abstract available.

Swerea 3D3 - 3D-printing at Swerea Download Swerea 2015 Broschyrer

Projektet Swerea 3D3 är en koncerngemensam satsning inom materialteknik och produktionsteknologi för utveckling av additiv tillverkning, också kallad 3D-printing. I denna broschyr får du en överblick av våra kunskaper och vad vi kan hjälpa dig med när det gäller 3D-tekniken.

3D-printing - en industriell tillverkningsmetod? Swerea 2014 Broschyrer

Lorem ipsum, Lorem ipsum ISBN: 12345 6789 709 547

Fluidized bed pilot plant Download Swerea MEFOS 2014 Broschyrer

The fluidized bed process presents good potential for utilizing raw materials that have a higher content of pollutants. With our advanced pilot facility and the knowledge centre FLUBET, we wish to secure a world-leading position as a developer of metallurgical processes in large pilot scale.

Ekodesign skapar konkurrenskraft i ett hållbart samhälle Download Swerea 2011 Broschyrer

Energi- och miljöfrågor blir allt viktigare för industrin. Kraven på företag att de ska bidra till ett hållbart samhälle ökar från såväl samhället som kunderna. Samhället ställer sina krav i form av ökad lagstiftning och höjda skatter. Kunderna i sin tur efterfrågar produkter som uppfyller vissa hållbarhetskrav, exempelvis vad gäller materialinnehåll, litet bidrag till växthuseffekten och att vissa kemikalier inte ska finnas i produkterna. Samtidigt är det viktigt att ha konkurrenskraftiga företag. Ekodesign är en väg att samtidigt skapa hållbar utveckling och konkurrenskraft. Inom Ekodesign minimeras produkternas miljöbelastning samtidigt som prestandan maximeras.

Det glänser under ytan Download Swerea MEFOS 2010 Broschyrer

Kunskap, erfarenhet och konfidentialitet gör Swerea MEFOS till en attraktiv samarbetspart. Vi presenterar oss som forskare och tekniker. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners får vi extra krafter och uträttar stordåd.

Industrinytta från Swerea Swerea Broschyrer

Varje år genomför Swerea drygt 4 000 uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. I katalogen Industrinytta från Swerea ser du ett urval av den industri- och samhällsnytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss om du vill veta mer om ett specifikt projekt.

Sidor