Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Corrosion News Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Corrosion News är en tidning som ges ut av Swerea KIMAB i samarbete med Institut de la Corrosion, två gånger per år. Corrosion News innehåller nyheter från verksamheten med inriktning korrosion och forskning samt artiklar om hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Nyhetsbrev Swerea IVF Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea IVF skickar ut ett digitalt nyhetsbrev ca fyra gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller kortfattad information och länkar till vår forskning, projekt och nätverk.

Nyhetsbrev Swerea KIMAB Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea KIMAB:s elektroniska nyhetsbrev ges ut fyra – sex gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller nyheter från vår verksamheten inom material-, process- och produktionsutveckling samt korrosion. Vi delar också med oss av hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Teknik & Tillväxt Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar

Teknik & Tillväxt innehåller nyheter från Swerea IVFs verksamhet och forskning samt artiklar om hur forskningsresultaten tillämpas i svensk industri.

Swerea MEFOS news Swerea MEFOS 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea MEFOS News är ett nyhetsbrev som produceras och ges ut av Swerea MEFOS.

Swerea SICOMP e-news Swerea SICOMP 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea SICOMP e-news är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut kvartalsvis av Swerea SICOMP och där de senaste nyheterna inom bolaget presenteras. 

Swerea SWECAST nyhetsbrev Swerea SWECAST 2017 Nyhetsbrev och tidningar

Swerea SWECASTs nyhetsbrev är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut av Swerea SWECAST och där de senaste nyheterna inom företaget presenteras.