Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Corrosion News Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar
Nyhetsbrev Swerea IVF Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar
Nyhetsbrev Swerea KIMAB Swerea KIMAB 2018 Nyhetsbrev och tidningar
Teknik & Tillväxt Swerea IVF 2018 Nyhetsbrev och tidningar
Swerea MEFOS news Swerea MEFOS 2017 Nyhetsbrev och tidningar
Swerea SICOMP e-news Swerea SICOMP 2017 Nyhetsbrev och tidningar
Swerea SWECAST nyhetsbrev Swerea SWECAST 2017 Nyhetsbrev och tidningar