promr_totte

Teknik & Tillväxt

Teknik & Tillväxt - tack till alla läsare under åren!

Vår kundtidning Teknik & Tillväxt kom ut med sitt sista nummer i december 2018. Tidningen innehåller nyheter från RISE IVFs verksamhet och forskning samt artiklar om hur våra forskningsresultat tillämpas i svensk industri.

Här kan du kostnadsfritt ladda ner alla digitalt utgivna nummer av Teknik & Tillväxt (pdf):

2018

2017

2016

2015

2014

2013