Industrinytta från Swerea

Industrinytta från Swerea samlar ett urval av den kundnytta som våra medarbetare skapat åt våra samarbetspartners och kunder. På ett kortfattat, enkelt och lättförståeligt sätt, förklarar vi vad vi forskar på och hur vi bidrar till svensk industris utveckling.

Jobbar du på ett industriföretag, är politiker eller medborgare? Alla ska kunna läsa och förstå vår forskning i broschyren Industrinytta från Swerea.  Vill du veta mer om ett specifikt projekt är du välkommen att kontakta respektive kontaktperson som finns intill varje gott exempel i broschyren. 

Industrinytta från Swerea ges ut 1 gång per år och delas ut kostnadsfritt till Swereas kunder, samarbetspartners och intressenter. 

Läs broschyren digitalt via länkarna nedan eller prenumerera på tryckt broschyr! (obs. senaste numret skickas ut i samband med ny prenumeration)

PDF iconIndustrinytta från Swerea, vol.8
PDF iconIndustrinytta från Swerea, vol.7
 Industrinytta från Swerea, 2016 (vol.6)
Industrinytta från Swerea, 2015 (vol.5)
Industrinytta från Swerea, 2014 (vol.4)
Industrinytta från Swerea, 2013 (vol.3)
Industrinytta från Swerea, 2011 (vol.2)
Industrinytta från Swerea, 2010 (vol.1)

Broschyrerna kan även sparas ner som PDF.