Publikationer

Swerea ger kontinuerligt ut publikationer tillgängliga för nedladdning. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du i nedanstående lista. Övriga rapporter och böcker finns för nedladdning och köp via Swereas E-handel och Rapportdatabas.

Vetenskapliga publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar och avhandlingar publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. På sidorna Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST finner du forskarnas senaste publicering.

DIVA publikationsdatabas
Du kan även söka efter Swereas vetenskapliga publikationer i den samlade databasen DIVA (öppnas i nytt fönster). Hit kommer samtliga vetenskapliga artiklar att flyttas över inom kort. 

Publikation Författare År Typ
Certifierade referensmaterial Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

No abstract available.

CRM katalog Download Michael Granfors 2017 Broschyrer

Katalogomslag

Beställ en tryckt katalog genom att skicka ett mail till library@swerea. Katalogen kostar inget.

GLUS - Investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating or derformation Download Mikael Malmström 2017 Broschyrer

Swerea KIMAB has developed a technique which makes it possible to investigate microstructural conditions such grain size, texture and phase transformations in-situ during heating and/or deformation. GLUS® is a combination of in-situ measurements with LUS (laser ultrasonics) during testing in a thermo-mechanical annealing simulator (GLEEBLE).

Kurskatalog 2017 Swerea KIMAB Download Brita Bäckström 2017 Broschyrer

No abstract available.

Multi-material design - A multi-material design gives you the benefits of different material Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Multimaterialkonstruktion - I en multimaterialkonstruktion drar du nytta av olika materials funktioner i en produkt. Download Christof Schneider 2017 Broschyrer

No abstract available.

Skadeatlas GAP - I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP. Till skadeatlasen hör även en "Handbok för inspektion av glasfiberarmerad plast". Karin Jacobson 2017 Böcker

Skadeatlas för plast förhindrar dyra misstag

10 januari, 2017

En ny skadeatlas framtagen av Swerea KIMAB och Inspecta, gör det möjligt att få bättre överblick över skador på glasfiberarmerad plast, GAP.

– Atlasen förklarar, visar och ger råd när det gäller olika typer av skador, vilket minskar risken att göra felbedömningar på materialet, berättar Karin Jacobson, sektionschef på Swerea KIMAB.

Handboken innehåller en genomgång om materialet, om förstörande och oförstörande provning och om de regelverk man har att rätta sig efter.

– Våra regelverk är egentligen väldigt tydliga, både när det gäller nytillverkning och reparationer av både cisterner och rörledningar, poängterar säger Pernilla Utterström, expert på Inspecta och en av skadeatlasens författare.

Besiktningsföretag och inspektörer

Skadeatlasen riktar sig till besiktningsföretag och inspektörer av plast och kompositer. I atlasen listas olika typer av skador i materialet glasfiberarmerad plast, GAP, ett kompositmaterial som vanligen används i korrosiva miljöer.

– Vi vill betona det viktiga i att överhuvudtaget komma igång med att börja inspektera plastinstallationerna. Man kan åstadkomma mycket genom att titta, knacka och känna, säger Pernilla Utterström. Och om man påträffar något kan man få vägledning av skadeatlasen.

– Exempel på användningsområden kan vara till syror i kemisk processindustri, till blekkemikalier i en massafabrik eller till rökgaser i en förbränningsanläggning, säger Karin Jacobson.

Till Skadeatlasen hör även en handbok som innehåller den grundläggande kunskapen om materialen. Den tittar på vad som händer med plasten efter användning, hur egenskaperna förändras och hur driftsbetingelser inverkar. Handboken tar också upp lämpliga metoder för oförstörande provning.

Färre felbedömningar

– Många gånger kan materialet visa förändringar i utseendet, något som inte nödvändigtvis påverkar livslängden eller driftsäkerheten. Tack vare Skadeatlasen kan man undvika att göra felbedömningar och därmed spara stora kostnader, fortsätter Karin Jacobson.

Ofta ser skador i glasfiberarmerad plast värre ut än vad de egentligen är, enligt Pernilla Utterström.

– Det som är farligast är om man under lång tid har slarvat med att inspektera och inte har tittat på plastinstallationerna överhuvudtaget, säger hon.

Atlasen listar den korrekta termen för varje skada samt innehåller förklaringar, orsaker och illustrativa bilder. Det finns också riktlinjer för att bedöma hur allvarlig skadan är, samt rekommendationer för när och hur skadan ska repareras.

Skadeatlasen och handboken har tagits fram i ett samarbete mellan Swerea KIMAB och Inspecta. Projektet har finansiellt stöttats av Energiforsk och Energimyndigheten.

Vet du vad ditt vatten innehåller? Download David Malmström 2017 Broschyrer

No abstract available.

Additive tillverkning (3D) Download Joakim Ålgårdh 2016 Broschyrer

No abstract available.

Avancerad mekanisk provning Download Taina Vuoristo 2016 Broschyrer

No abstract available.

Katodiskt skydd Download Andrew Gordon 2016 Broschyrer

No abstract available.

Kemisk analys Download Michael Granfors 2016 Broschyrer

No abstract available.

Kurskatalog Swerea SWECAST 2016 Download Swerea SWECAST 2016 Broschyrer

No abstract available.

Medlemsprogram och nätverk inom korrosion - Genom att samla olika aktörer med intressen i samma forskningsområde, har vi möjlighet att finna effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Engelska. Download Swerea KIMAB & IC 2016 Broschyrer

No abstract available.

Rostskyddsmålning Download Björn Tidbeck 2016 Broschyrer

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/06 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea delårsrapport - 2016/03 Download Swerea 2016 Finansiell information

No abstract available.

Swerea KIMAB:s rapportdatabas Swerea KIMAB 2016 Rapporter

Öpna rapporter och böcker utgivna av Swerea KIMAB.

Virtuella metoder Download Niclas Stenberg 2016 Broschyrer

No abstract available.

Framtidens industri - vart vi är på väg och varför Download Swerea 2015 Rapporter

Vad behövs för att göra svensk industri konkurrenskraftig i ett framtidsperspektiv? Swerea genomförde under våren 2015 en studie om framtidens industri med fokus på drivkrafter, trender och scenarier som påverkar svenskbaserad industris konkurrenskraft. Resultaten från denna studie, som gjordes i samarbete med Kairos Future, vill vi förmedla till svensk industri.

Handbok i Rostskyddsmålning Swerea KIMAB 2015 Böcker

Föregångaren från 1999 har reviderats till följd av lagändringar, den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Boken kostar 700 kr exklusive moms och frakt. Du kan beställa den genom att skicka ett e-brev till library [at] swerea.se

Information om Kemikaliegruppen Download Swerea IVF 2015 Broschyrer

No abstract available.

Material i kontakt med dricksvatten Download Swerea KIMAB 2015 Broschyrer

No abstract available.

Polymers in Corrosive Environments Download Swerea KIMAB 2015 Broschyrer

No abstract available.

Pretreatment and agglomeration Download Swerea MEFOS 2015 Broschyrer

Our agglomeration lab provides the industry with research and development services in agglomeration and pretreatment. This includes everything from product development of fine-grained raw materials to recycling of metal-bearing residual products such as sludges and dust. Higher material efficiency is ever more important.

Sidor