Sociala medier

Genom sociala medier kan vi som koncern skapa nya relationer, medvetandegöra vår verksamhet och ha en dialog och informera omvärlden inom våra kompetensområden.

Marknadsavdelningen har det yttersta ansvaret för våra sociala medier, men medarbetare har även möjligheten att publicera inlägg och delta i diskussioner. Vi försöker interagera och svara på inlägg och kommentarer vardagar kl 08.00-17.00.

I nedanstående lista hittar du kanalerna som Swerea är verksamma på inom sociala medier.

MyNewsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/swerea

LinkedIn - engelsk och svenskspråkig
https://www.linkedin.com/company/swerea

Showcase pages finns för våra dotterbolag:
https://www.linkedin.com/showcase/swerea-ivf---research-institute/
https://www.linkedin.com/showcase/swerea-kimab---research-institute/
https://www.linkedin.com/showcase/swerea-sicomp---research-institute/
https://www.linkedin.com/showcase/swerea-swecast---research-institute/

Twitter - svenskspråkig
https://twitter.com/swerea
https://twitter.com/SwereaIVF​
https://twitter.com/swereaSICOMP
https://twitter.com/SwereaSWECAST

Instagram
https://www.instagram.com/swerea/

Youtube
https://www.youtube.com/user/swereaab

XING
https://www.xing.com/companies/swereaab

Researchgate
https://www.researchgate.net/institution/Swerea-Swedish_Research

Facebook
https://www.facebook.com/swerea

Google+
https://plus.google.com/+swerea