Ledningsgrupp RISE Material och produktion

Pether Wallin, Tf divisionschef
Per Södergren, Tf ekonomichef
Elis Carlström, Tf forsknings- och affärsutvecklingschef
Britta Bolin, Tf HR-chef
Elin Hagström, Tf Kommunikationschef
Mats Lundin, VD Swerea IVF
Maria Åstrand, VD, Swerea KIMAB
Eva Sundin, VD, Swerea MEFOS
Bengt Wälivaara, VD, Swerea SICOMP
Anders Gotte, Tf. Verksamhetschef, Swerea SWECAST