Swerea AB

Swerea AB är moderbolaget i Swerea-koncernen och är helägare av de fem instituten Swerea IVF, Swerea KIMAB, Swerea MEFOS, Swerea SICOMP och Swerea SWECAST. Moderbolaget består av koncern-VD och supportfunktionerna HR, ekonomi, teknik/forskning och marknad med ansvar för hela koncernen.