Ledningsgrupp RISE Material och produktion

Pether Wallin, Tf divisionschef
Per Södergren, Tf ekonomichef
Elis Carlström, Tf forsknings- och affärsutvecklingschef
Mirjana Bosancic,Tf HR-chef
Elin Hagström, Tf Kommunikationschef
Mats Lundin, VD RISE IVF
Olivier Rod,T.f Verksamhetsledare, RISE KIMAB​
Bengt Wälivaara, VD, RISE SICOMP
Anders Gotte, Tf. Verksamhetschef, RISE SWECAST