CRM - diskar

Vi firar vårt 100:e referensmaterial i JK-serien!

5 december, 2017

Swerea KIMAB har tagit fram certifierade referensmaterial nr 100 i JK-serien – JK 27B. Det är ett austenitisk rostfritt stål med 16 element certifierade och finns till försäljning både som spån och disk. Materialets relativt höga kvävehalt gör det extra intressant för den rostfria industrin.

I 80 år har Swerea KIMAB tagit fram certifierade referensmaterial (CRM) för kemisk analys inom stålindustrin. Dessa är viktiga för att stålproducenterna ska kunna kalibrera sina analysinstrument och på så sätt säkerställa korrekta materialanalyser. Referensmaterial kan även användas som kontrollprov och som referens i tvister.

–Det har tagit nästan tre år att ta fram JK 27B, berättar Michael Granfors, ansvarig för CRM hos Swerea KIMAB. Det måste få ta tid när många aktörer är med i processen. I just det här fallet har 14 laboratorier analysera materialet innan det var tillgängligt för försäljning.

Vid tillverkning av högkvalitativa stål är snabba och korrekta analyser av den kemiska sammansättningen avgörande. Även små avvikelser kan ge oönskade effekter, till exempel problem med formbarhet eller hållfasthet. Det gäller att kunna bestämma halterna av de ingående elementen med både hög riktighet och god precision för att undvika avvikelser mot specifikation. Omarbetning eller skrotning innebär naturligtvis höga kostnader och förseningar.

Länk till: CRM-katalog och prislista.