Teknikstudenter labbar

Väcka intresset hos framtidens ingenjörer

9 maj, 2018

Ingenjörer riskerar att bli en bristvara inom branscher som metall, bioprocess- och kemiteknik, områden som är viktiga för svensk industri. Nu stödjer Vinnova, via Metalliska material, ett projekt för att öka intresset för ingenjörsutbildningar, främst vid LTU och KTH.

Enligt den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret finns ett behov av omkring 100 nya ingenjörer per år inom metalliska material. Dessutom behövs fler nya ingenjörer inom bioprocess- och kemiteknikområdena. Idag examineras för få ingenjörer från utbildningen Hållbar Process- och Kemiteknik vid Luleå tekniska universitet, och från Materialdesign vid Kungliga Tekniska högskolan.  Underskottet har funnits i ett antal år, vilket pekar på ett ackumulerat underskott av ingenjörer inom metallindustrin.

Syftet med projektet VIFI ”Väcka intresset hos framtidens ingenjörer”, som drivs av Swerea MEFOS, är att öka intresset för ingenjörsutbildningar med inriktning mot metalliska material genom att möjliggöra för elever att genomföra sina gymnasiearbeten i nära samarbete med industrin. Eleverna får använda sina grundläggande kunskaper i fysik, kemi och biologi i konkreta tillämpningar i dagens processindustri. Målet är att skapa ett ökat intresse för utbildningar som leder till ingenjörsexamina. 

– Jag tycker själv att det här är ett mycket spännande projekt och hoppas att vi kan få ungdomar att få upp ögonen för branscherna och ingenjörsrollen, säger Johan Eriksson på Swerea MEFOS, koordinator för projekt VIFI. 

Företag från hela Sverige kommer att delta, tillsammans med LTU, KTH, KRC (Kemilärarnas Resurscentrum). Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Det koordineras av industriforskningsinstitutet Swerea MEFOS och pågår i tre år. 

Deltagande företag: SSAB (Luleå), Boliden Mineral (Boliden), LKAB (Kiruna), Sandvik Materials (Sandviken), Ovako Sweden (Hofors), Outotec (Skellefteå), Hydro Aluminium (Stockholm), ScanArc (Hofors), Nordic Brass (Gusum), Billerud Korsnäs (Kalix), Uddeholms (Hagfors) och Höganäs Sweden (Höganäs/Helsingborg).

Se även www.swerea.se/vifi