Podcast tillverkning
Seyed Hosseni, gruppchef, och Boel Wadman, forskare på Swerea IVF, gästar detta avsnitt om tillverkning.

Traditionella och nya tillverkningsmetoder möts – nytt podcastavsnitt!

15 maj, 2018

Inom tillverkning händer nu mycket nytt. Högkonjunkturen är en bidragande faktor men även ett större politiskt fokus på området under senare tid. Större projekt har startats och kreativa människor träffas. I detta podcastavsnitt om Framtidens industri får vi träffa Boel Wadman och Seyed Hosseini, som arbetar med tillverkning på Swerea IVF.

Lyssna på avsnittet Tillverkning!

Vad står begreppet tillverkning för inom de traditionella metoderna?

– På Swerea IVF står det för själva processen, det vill säga hur processen påverkar materialet och hur  den kan bli kostnadseffektiv, hållbar och kopplad till digitala lösningar. När till exempel en plåt formas introduceras restspänningar i plåten som kan lösas ut om man svetsar efteråt, och detta kan ge påverka komponentens formriktighet. Vi har provat att simulera restspänningar från plåtformning, ett arbete som är mycket komplext och som jag gärna vill att vi arbetar vidare med, uttrycker Boel Wadman.

Inom additiv tillverkningen, en av framtidens produktionsmetoder, är det möjligt att bygga upp komplexa produkter lager på lager nära sin slutform. Additiv tillverkning kopplas ofta ihop med digitalisering och man får en bild av att hela processen är digital. Men så är det inte! Visst är själva processen digital, och även en del av processerna innan och efter printningen digital, men en hel del arbete återstår att göra inom digitaliseringen då hela tillverkningskedjan är digitalt fragmenterad, förklarar Seyed Hosseini.

Vad händer när gamla och nya tillverkningsmetoder möts och vad saknas inför framtiden?

– Det finns redan idag många givare, det görs stora datainsamlingar och kopplingar sker simuleringsmässigt mellan olika processer. Det som saknas är en infrastruktur som gör att underleverantörer kan öppna testbäddar för sina kunder och ibland även för varandra om de arbetar i ett värdenätverk. Många företag är intresserade av digitalisering och vet redan vad de ska göra men en majoritet har inte klart för sig vad de ska göra för att öka sin digitalisering för sin framtida produktion. Där kan vi hjälpa till med är bland annat forskning, datasäkerhet och kontakter inom branschen men även med hur processerna ska digitaliseras, säger Boel Wadman.  

Det talas om testbäddar - vad står det för?

– För mig är det en öppen miljö med tillgång till mjukvara och hårdvara, en öppen plattform där man som entreprenör eller innovatör kan testa sin idé och genomföra den och få veta att den fungerar eller inte fungerar. Här finns kompetenta personer som stöttar de personer som testar sina idéer, förklarar Seyed Hosseini.

Samarbete och nätverkande är viktigt i sammanhanget. Några projekt utvecklar samarbetet med redan befintliga testbäddar och i andra skapas nya.

– I en testbädd ska du kunna få hjälp med avancerade frågor och helhetslösningar, den ska inte vara en prototypverkstad för företagen men bidra med råd och utföra kritiska delar av utvecklingen som leder fram till nya material, processer eller produkter. Det är viktigt att testbäddsmiljön finns kvar efter projektets slut i form av nätverk och miljöer där nya projekt och uppdrag skapas, berättar Boel Wadman.

På mässan Elmia Plåt koordinerar Boel Wadman föredrag med innovatörer inom plåtbranschen kl 13 den 15 och 16 maj. En separat tillverkningsdel - Elmia 3D - finns i år på mässan där olika produkter visas men även en riktad konferens med olika sektioner där industrin är en sektion, akademiska partner en annan. Vill du veta mer om testbäddar kan du även lyssna på Anna Davidsson från Volvo Cars som kommer att hålla en sejour på Kluster konferensen i Katrineholm 24 maj.

Nyligen var två dagar fullbokade i Mölndal med Open Technology Day och en additiv tillverkningskonferens. Swerea IVF i Mölndal invigde ett nytt labb, testbäddar och nya projekt.

Mer information