johan harvard digi demo day
Johan Harvard, Näringsdepartementet, var en av flera talare på Digi Demo Day 2018

Testbäddar möjliggör tekniksprång för hela Sverige

3 april, 2018

Testbäddar lotsar Sverige framåt i en värld med allt snabbare utvecklingstakt, det var budskapet på årets Digi Demo Day. Ett sextiotal personer från industri, akademi, institut, departement och myndigheter samlades på Swerea IVF i Mölndal den 20 mars 2018. Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars till vardags, var moderator för dagen som är tänkt att inspirera produktionsansvariga inom svensk industri.

Johan Harvard, Näringsdepartementet och ansvarig för regeringens samverkansprogram för Uppkopplad industri och nya material uppmanade industrideltagarna att komma med synpunkter och idéer om hur regeringen kan främja svensk industris utveckling framåt.  Johan menade att tillsammans står vi inför ett komplext paradigmskifte och det gäller att vi kraftsamlar för att hänga med i utvecklingstakten.

– Svensk industri är just nu stark och investeringstakten hög - det är läge för industrin att agera nu, och inte om fem år om vi ska fortsätta vara en toppmodern industri och kunna konkurrera med snabba globala aktörer. Andra länder accelererar otroligt snabbt och Sverige är ett litet land, vi behöver vara finurliga och smarta, och se till att företag vågar satsa framåt i en allt mer digital värld.

”Sveriges svar på den fjärde industriella revolutionen” var rubriken på presentationen som Johan visade och Testbädd Sverige var en av flera nycklar för att lösa utmaningarna som vi står inför när det gäller digitaliseringen inom svensk industri. Bengt Nilsson, VD för Lamera AB bekräftade Näringsdepartementets förslag och idéer.

– Testbäddar är superviktiga och ovärderliga för små- och medelstora företag som inte har musklerna att investera i alla nödvändiga utrustningar och kompetenser för att testa ett nytt koncept…eller det är inte viktigt för företagen, testbäddar är faktiskt viktiga för hela Sverige!

Bengt vet vad han talar om, han har lång erfarenhet då Lamera AB de senaste åren utvecklat ett nytt sandwichmaterial, som de kallar för Hybrix, ett lättviktsmaterial med metallyta som används för bland annat husfasader.

– Vi byggde upp all kompetens kring materialet och produktionslinan själva när vi utvecklade Hybrix, vilket var både tidsödande och dyrt. Att ha tillgång till olika testbäddar i en sådan utvecklingsprocess är ovärderlig och gör att företag kan utveckla nya material och produkter på kortare tid, med mindre resurser.

Margareta Groth, Vinnova, gav sitt perspektiv på testbäddar, eller som hon även kallade dem för; verklighetslabb, hubbar, noder och demonstrationsanläggningar, och hur företag genom dessa kan utveckla nya material och produkter fortare.

– Det är väldigt viktigt att testbäddar görs tillgängliga och kommer till användning för fler företag, speciellt för små och medelstora företag. En testbädd ska vara en öppen anläggning, en fysisk och/eller virtuell plats dit företag kan komma för att testa och utveckla nya koncept.

Daniel Berglund, Swerea SICOMP, presenterade LIGHTest - en testbädd inom högvolymstillverkning av lättviktsmaterial med flera fysiska anläggningar och regional samverkan i Piteå och Olofström. Han bekräftade vikten av testbäddar och bad deltagarna att fundera på vad ett tekniksprång betyder för dem.

– Om man jobbar inom mobilindustrin, betyder tekniksprång en sak, i fordonsindustrin betyder det något helt annat. Men gemensamt, oavsett bransch eller industri så ska en testbädd, som LIGHTest gynna företagens tekniksprång. Företagen ska våga satsa på nya idéer, innovation och få ut nya material och produkter på marknaden.

Temat i år var just testbädd för hybridfogning - uppkopplad industri och nya material som också var i fokus under årets demonstration. Vid fyra bemannade stationer visade forskarna den kommande testbädden för hybridfogning och hur nya material kan introduceras i tillverkningen genom digitaliserade produktionsflöden. I verkstaden presenterade Jan Skogsmo, Swerea IVF den fysiska testbädden och Per Gullander, Swerea IVF demonstrerade i sin tur den digitala tvillingen. Jonas Kressin och Simon Ingelsten, Fraunhofer- Chalmers Research Centre for Industrial Mathetmatics förklarade hur avancerad simulering och automatisk banplanering kan stödja arbetet med samprogrammering av den fysiska miljön och robotarna. Paul Janiak visade hur man validerar och verifierar fogningen i slutändan.

Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare för LIGHTer, sammanfattade dagen med att belysa alla möjligheter och utmaningar som svensk industri står inför, inte minst när det gäller att få koll på alla detaljer kring vad digitaliseringen och Industri 4.0 innebär för alla aktörer i praktiken.

Digi Demo Day

Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem innovationsprogram som arrangörer – LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vi visar konkreta exempel på hur svensk industri digitaliseras och hur nya material kan introduceras i produktionen.

Strategiska innovationsprogram

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar sjutton strategiska innovationsprogram. Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Inom programmen utvecklar företag, akademi och organisationer tillsammans framtidens hållbara produkter och tjänster. Läs mer på vinnova.se/m/strategiska-innovationsprogram.

LIGHTer

LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag, forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.
LIGHTer syftar till att på ett effektivt sätt skapa konkurrenskraft åt svensk industri. LIGHTer driver det strategiska innovationsprogrammet inom lättviktsteknologi. Läs mer på lighterarena.se.