Testbädd för utveckling av metallurgiska processer

Testbäddar gör idéer möjliga

1 december, 2017

Pilot eller labb, eller varför inte virtuellt? Vi har testbädden för en effektiv produkt-, process- eller metodutveckling.

I RISE-gruppens senaste sammanställning över svenska testbäddar står Swerea MEFOS för en dryg sjättedel av anläggningarna, och vi har fler på gång.

Att bygga om och bygga nytt är en viktig del av vårt erbjudande, och med en väl genomtänkt infrastruktur som bas är ingenting omöjligt. Under 2017 la vi grunden till forskning om användning av processgaser genom investering i en ny gasledning från SSAB. Närmast ser vi fram emot att inviga en test- och utvecklingsanläggning för bergförstärkningsbultar i början av 2018.

− Det är fantastiskt roligt att vi har så mycket att erbjuda industrin i redan färdiga testbäddar och att vi fortsätter att utveckla nytt tillsammans. Vi är den givna partnern för metallurgisk industri-FoU säger Eva Sundin, vd.

I Swerea MEFOS 25 testbäddar erbjuder vi forskning och utveckling i såväl labb- som pilotskala, men också i virtuella miljöer för systemanalys, modellering och flödessimulering.