Testbädd lättvikt

Testbädd för utveckling av lätta produkter med smarta materiallösningar

9 maj, 2017

En ny testbädd för lättviktsprodukter ska bidra till ökad svensk konkurrenskraft och ett mer hållbart samhälle. Testbädden ska hjälpa industrin att möta krav på materialegenskaper och hållbar livscykel genom att hantera helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker.

Test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer avancerad utveckling av varor och tjänster. En hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft för svensk producerande industri ställer allt högre krav på nya innovativa lösningar.

– Projektet, Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar, ska resultera i en levande testbädd för lättviktsprodukter, där avancerade material, tillverkning och cirkularitet ingår, säger projektledare Boel Wadman, Swerea IVF. Projektet ska även bidra till kunskapsuppbyggnad och en nationell kraftsamling.

Projektet har sin utgångspunkt i två befintliga och kompletterande anläggningar:

  • Kompositutvecklingsmiljön vid Swereas anläggning i Piteå, för tillverkning av fiberkomposit och multimateriallösningar i höga takter.
  • Swereas anläggning i Olofström, som erbjuder formning av metall och sammanfogning av separata material till en sammansatt struktur.

De strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och Lättvikt är initiativtagare och huvudaktörer i projektet och ytterligare två av de strategiska innovationsprogrammen, SIO Grafen och Innovair, har deltagit i framtagningen av projektförslaget.

– Det här är ett väldigt stort och viktigt kliv i rätt riktning för svensk lättviktsforskning och det känns som en framgångsfaktor att vi gör det tillsammans med flera andra strategiska innovationsprogram, säger Cecilia Ramberg, verksamhetsledare för LIGHTer och programchef för SIP Lättvikt.

− Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft, och allt måste utvecklas fortare, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material. 

Projektet har samlat en bred projektgrupp med 18 parter. Bland deltagarna finns: ABB Composites, Bergs Produktionskonsult, Cronimet, EBP, Gestamp Hardtech, PODCOMP, Safeman, SSAC, GKN Aerospace, Scania, Volvo Cars, TechTank Olofström, Jernkontoret, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå tekniska universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Swerea SICOMP och Swerea IVF.

– Vi välkomnar ytterligare småföretag som vill samarbeta med större företag i testbädden och tar även emot förslag på nya pilotcase kring utveckling av lättviktsprodukter med avancerade material eller nya materialkombinationer som kan starta under slutet av 2018, när de redan beslutade piloterna löper ut, säger Boel Wadman.

Testbäddar för framtidens produktion av lätta produkter med smarta materiallösningar genomförs inom SIP Metalliska material och leds av Boel Wadman vid Swerea IVF. Projektet har tilldelats 17 miljoner kronor i projektbidrag och företagsparterna bidrar med motsvarande insats. 

PDF iconLäs pressmeddelande som PDF