Byggtank 3D

Swerea KIMAB ökar kapaciteten genom att bygga mindre

13 mars, 2018

För att underlätta materialutvecklingen för nya material i pulverbädd med elektronstråle (PBF-EB) har Swerea KIMAB utvecklat och installerat en ny byggtank som endast kräver något enstaka kilo pulver för att undersöka printbarheten av materialet. Den lilla byggtanken matchar väl den mängd pulver som fås ur det atomiseringstorn som redan finns i huset.

Genom att ha installerat en byggtank som optimerar mängden pulver räcker det nu med något enstaka kilo för att kunna bygga en testkub på ca 55 mm. I den PBF-EB-utrustning från Arcam som finns hos Swerea KIMAB sedan tidigare krävs cirka 40 kg metallpulver för att överhuvudtaget kunna bygga en testkub på 55 mm. Ska större komponenter byggas krävs ytterligare mängder pulver, upp emot 100 kilo! I utvecklingen av nya material för additiv tillverkning är detta alltför stora mängder, vilket resulterar i att kostnaden för initiala tester blir mycket höga. Vi är därför väldigt glada över vår nya byggtank som möjliggör effektivare och billigare tester.

Vi kan med den nya byggtanken erbjuda initiala tester med ett nytt pulver för att undersöka hur det fungerar i printern, både snabbare och billigare än tidigare. När väl materialets egenskaper och ”printbarhet” är under kontroll och processparametrarna är väl inställda går det att skala upp till ursprunglig storlek för att tillverka större demonstratorkomponenter.

– Vi kan nu snabbt ta ett material hela vägen från materialmodellering, för att sedan tillverka pulvret till att prova det i vår PBF-EB; allt i samma hus. Sedan kan vi också göra en fullständig karakterisering av materialet. Vi har alltså hela kedjan för att ta ett material från idéstadium till färdig produkt, berättar Joakim Ålgårdh, senior forskare vid Swerea KIMAB.

Kring designen av byggtanken har vi tagit hjälp av ett utländskt universitet som gjort samma modifiering sedan tidigare, men anpassat och förbättrat utrustningen för att passa de behov som finns i svensk industri. I och med att det är ett beprövat system vet vi att det fungerar.

.