Swerea IVF IUC Olofström

Swerea IVF förvärvar verksamheten vid IUC i Olofström

1 september, 2016

Den 1 september 2016 övertar Swerea IVF AB verksamheten vid IUC i Olofström AB. Genom etableringen stärks Swereas närvaro i regionen, med avsikten att vidareutveckla och expandera verksamheten i Olofström.

Etableringen i Olofström utgör en viktig del i att stärka Swereas närvaro i Blekinge och Skåne. Detta innebär också att Swereas hela erbjudande rörande forsknings- och utvecklingstjänster inom material- och produktionsområdet blir mer lättillgängligt för regionens näringsliv. Avsikten är också att vidareutveckla den befintliga spetskompetensen inom teknik- och produktionsområdet Stamping (hela processen kring pressning), vilket ska bana väg för ett globalt Stamping Center of Excellence.

– Här finns starka industriella partners som bedriver verksamhet i regionen, inte minst Volvo Cars och deras underleverantörer, men även andra företag med spännande produkter och tjänster. Även närheten till Ikea ser vi som mycket positivt, säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF.

Volvo Cars är ett av de företag som ser fram emot att utveckla samarbetet med Swerea IVF ytterligare. Deras verksamhet i Olofström har numera ett globalt ansvar för hela företagets teknik- och produktionsområde Stamping.

– När Swerea IVF nu etablerar sig här kan vi i samverkan med dem etablera ett starkt Stamping Center of Excellence som gynnar hela regionen, berättar Torbjörn Appelros, Senior Manager Stamping Engineering på Volvo Cars.

Nader Asnafi, styrelseordförande i IUC i Olofström, är också mycket nöjd med att Swerea, som är en av landets ledande industriforskningskoncerner, nu förvärvar verksamheten från IUC.

– Detta blir en mycket positiv utveckling för samtliga bolag och aktörer i regionen, som får en stark partner inom forskning och utveckling.

Genom att förvärva verksamheten från IUC i Olofström får Swerea IVF även del av unik kompetens och experimentell utrustning som väl kompletterar Swereas egna resurser inom framför allt formning och verktygsteknik.

– Vi har mött ett stort engagemang från regionala och kommunala aktörer, säger Mats Lundin, och genom Olofströms kommuns satsning på den tillverkande sektorn, inte minst med den kraftsamling man gjort vad gäller teknikklustret Techtank, ser vi stora möjligheter till utveckling som kan gynna näringslivet i hela regionen.

 Ladda ner pressmeddelande som pdf (186.31 KB)