emc nytt labb

Swerea inviger nytt EMC-labb

9 november, 2017

Bättre arbetsmiljö och tillgänglighet för kunderna står i fokus när Swerea IVF inviger nytt EMC-labb i Mölndal. ”Att öka kompetensen hos de anställda på det enskilda företaget kring EMC-tester är vårt huvudmål och då är det extra viktigt att de trivs i våra lokaler”, säger Hans Grönqvist, ansvarig för EMC-verksamheten.

EMC-laboratoriet är ett så kallat Pre-compliance labb och hit kan företag själva komma och testa produkter under utveckling för att säkerställa att produkterna uppfyller EMC-direktivet och andra standarder. Det nya labbet har större lokaler, bättre tillgänglighet och ventilation.

Peter Siljehov och Jan Lewerentz fick den stora äran att inviga det nya labbet. De kommer från CPAC Systems AB del av Volvo Group, och utvecklar elektronikprodukter för bl a den marina sektorn och den tunga fordonsindustrin.

– Det är värdefullt att vi som ingenjörer som arbetar med elektronikutveckling själva kan komma hit och testa produkter på prototypstadiet utan lång väntetid eller att det kostar en förmögenhet, säger Jan.

– Ja vi är ju medlemmar i EMC-nätverket och besöker labbet i Mölndal runt 10-12 gånger per år, så extra kul med nya lokaler. Vi har tillbringat många timmar här under åren och byggt upp en viktig kompetens som företaget har nytta av, fyller Peter i.

Laboratoriet i Mölndal är bara ett av de tre EMC-labb som Swerea IVF driver. De två andra finns i Nacka och Arlöv. Tillträde till labben har företag som är medlemmar i Swerea IVFs EMC-nätverk och har personal som genomgått nödvändig utbildning. Tester som kan utföras är:

  • Utstrålad emission (till 6 GHz)
  • Ledningsbunden emission
  • Tålighet mot Burst upp till 4 kV (snabba transienter)
  • Tålighet mot Surge upp till 4 kV (åskskydd)
  • Tålighet mot ESD upp till 30 kV (elektrostatisk urladdning)
  • Tålighet mot ledningsbundna kontinuerliga störningar
  • Tålighet mot påstrålat fält (till 1 GHz).

I huvudsak är labben byggda för tester enligt CISPR 32, som är den vanligaste standarden, men investeringar har också gjorts för att kunna testa enligt CISPR 25, vilken är vanligt förekommande i fordonssammanhang.

Förutom EMC-provning finns på Swerea IVF också utrustningar och kompetens inom SEM, EDS, SAM och TEM för mikroanalys, klimatkammare för temperaturcykling och miljötestning samt specialutrustning för vibrationsprovning och mekanisk chocktestning av t.ex. elektriska lödfogar samt mikrofokusröntgen.

– Det viktiga för all provning är dock inte att vi har utrustningen som behövs, utan att vi även har kompetensen att analysera resultaten, avslutar Hans och välkomnar fler företag att kontakta Swerea IVF för olika typer av tester och provningar.