Svenskt Kompositstipendium 2018

28 juni, 2018

Svenskt Kompositstipendium 2018 har tilldelats Filippo Dionisi för sitt examensarbete Analytical model for interlaminar stresses in unsymmetric laminates: A study of laminated structural batteries during Li-ion intercalation i samband med Mastersexamen vid KTH/Politecnico Milano.

Stipendiet har instiftats av Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP för examensarbeten inom området polymera fiberkompositer. Syftet med stipendiet är att uppmuntra intresset hos studerande och examensarbetare att välja ämnen med tillämpningar inom kompositområdet, genomföra projekt- och examensarbeten inom området och samtidigt främja kontakten mellan de studerande, forskningsinstitut och industri.

Examensarbetet presenterades i samband med den årliga SICOMP-konferensen, denna gång i Luleå den 28-29 maj.