plastics and textiles conference 2016 audience
Deltagare från Plastics and Textiles 2016

Stort intresse för Plastics and Textiles 2017

1 september, 2017

Konferensen som går av stapeln den 24 -26 oktober fokuserar i år på nya tekniklösningar, samt hur företag kan samarbeta för att implementera cirkulära affärsmodeller för plast och textila produkter i samhället.

Det är nu femte året i rad som Swerea IVF arrangerar konferensen som har blivit en välbesökt och självklar mötesplats för att diskutera återvinning och hållbar konsumtion i norden.

Här träffas engagerade deltagare från företag, akademi och myndigheter för att utbyta erfarenheter, diskutera samarbeten och ta del av nya innovationer och forskningsresultat. För Mepex, verksamhet inom avfallshantering och återvinning i Norge har konferensen varit väldigt värdefull.

  – Det är en fantastik möjlighet att kunna möta folk i branschen och få en översikt över pågående diskussioner och initiativ i Norden, säger Peter Sundt, strategiutvecklare på Mepex. 

Konferensen Plastics and Textiles 2017 – Recycling and sustainable use in the Nordic region 2017 hålls i år på Chalmers i Göteborg. Deltagare kan medverka i hela konferensen eller välja mellan plast och textildagen.

Läs mer på Plastics and Textiles 2017, där kan du också anmäla dig.