CIRCit

Spännande nordiskt projekt hjälper företag bana väg för cirkulär ekonomi

9 oktober, 2018

Ett antal nordiska företag gör redan framsteg inom cirkulär ekonomi, och allt fler bjuds in att medverka på resan. Företagen kommer att vara väl rustade för en framtid där värdeskapande frikopplas från konsumtion av begränsade resurser, något som leder till ökad konkurrenskraft och tillväxt.

Den potentiella vinsten av att driva företag enligt den cirkulära ekonomins modell kan vara avsevärd. Implementering av en cirkulär ekonomi i Europa beräknas kunna bidra till €1,8 biljoner årligen redan vid 2030, enligt en rapport sammanställd av Ellen MacArthur Foundation och McKinsey. EU-kommissionen har dessutom infört ambitiösa mål för att underlätta för europeiska företag och konsumenter i övergången till cirkulär ekonomi där resurser utnyttjas mer effektivt.

-Cirkulär ekonomi förutsätter att ett företag tänker om i sitt sätt att förstå och bedriva affärer - det svåra är att veta var man ska börja. De goda nyheterna är att ju tidigare företagen börjar tänka nytt, oavsett om det handlar om en produkt, en hel företagsmodell eller slutna materialflöden, desto större är deras chanser att vinna marknadsandelar och överträffa sina konkurrenter, säger Tim C. McAloone, projektledare för CIRCit-projektet som tillhandahåller vetenskapligt stöd och utvecklar verktyg och metoder för att stödja företag i deras övergång till cirkularitet.

En sådan föregångare är det norska företaget Ope, som tillverkar modulära möbler som kan anpassas under hela sitt liv.

-Våra möbler har potential att ha en lång livstid eftersom delar enkelt kan bytas ut och de kan byggas om för att passa nya situationer. Nästa steg för oss är att undersöka hur vi kan stödja våra produkter med tjänster som ytterligare förlänger deras livslängd, och som möjliggör slutna materialflöden under produktens slutskede. Vi strävar också efter förnyelse inom materialområdet, så vi kan producera möbler utan att använda jungfruliga material. Slutligen siktar vi på att bli ett helt cirkulärt företag, eftersom vi tror att detta är ett långsiktigt intresse såväl för vår verksamhet, som för miljön. Vi har därför gått med i CIRCit-projektet för att planera våra nästa steg på vår cirkulära ekonomiska resa.

Det svenska företaget Seco Tools har godkänts som ett företag CIRCit-projektet samarbetar med under utveckling av metoder och verktyg (tier 1). Seco Tools är en av världens största leverantörer av metallskärslösningar för fräsning, stationära verktyg, håltagning och verktygssystem.

-Vi vill ha en helhetssyn mot hållbarhet och skapa ett livscykelperspektiv. Det hjälper oss att se på nya sätt att arbeta med cirkulära resurser i vår organisation.

Det svenska företaget 3TEMP/PLAE2TECH utvecklar, producerar och marknadsför high-end filterkaffebryggaren Hipster för den internationella och professionella marknaden. Hipstern är ansedd som kaffebranschens motsvarighet till bilen Ferrari.

-Genom att vara med i CIRCit har vi lärt oss att "det är detaljerna som skapar den stora bilden". Efter vår första och andra workshop med CIRCit kan vi omedelbart kommersialisera nya affärsmodeller som vi direkt kan koppla till cirkulär ekonomi, vilket kommer lyfta hela vår affär. Det är något som vi verkligen uppskattar, säger Andreas Slätt, CMO/Brand manager på 3TEMP/PLAE2TECH.

Företag som behöver hjälp att idefiniera sitt sätt att närma sig cirkulär ekonomi kan ansluta sig till CIRCit-projektet. De deltagande företagen kommer, i nära samarbete med CIRCit-forskare och med vetenskaplig stringens, kunna öka sin förmåga att genomföra en cirkulär ekonomi för sin verksamhet och formulera nya eller förbättrade cirkulära affärsmodeller, erbjudanden och lösningar.

CIRCit gör den nuvarande kunskapen om cirkulär ekonomi tillgänglig genom praktiska verktyg och metoder för företag att använda, och förbättrar och utvecklar dessa genom att arbeta med företagen.

-En av de största utmaningarna som företag står inför i dag handlar om hur vi borde jobba med framtida konkurrens och tillväxt, och samtidigt stärka resurs- och energieffektivitet. Att gå med i CIRCit-projektet innebär en stor möjlighet och vi är väldigt glada över att de företag som har gått med hittills är redo att utforska möjligheterna med cirkulär ekonomi. Förhoppningsvis inser fler företag detta och genomför cirkulära arbetssätt, säger Tim C. McAloone.

Det är inte för sent att följa med på resan mot en cirkulär ekonomi. Under 2018 och 2019 kommer projektet att fortsätta rekrytera företag. Uppskattningsvis kommer 50 stycken att bjudas in under nästa omgång, och fler än 200 företag kommer att erbjudas medverka i workshops och webbinarier i Norge, Sverige, Island och Finland för att lära sig mer om hur de kan tillämpa projektets verktyg och resultat.

Företag vi samarbetar med under utveckling av metoder och verktyg (tier 1):
Danelec, Konecranes, Ope, Össur, Seco Tools, 3TEMP / PLAE2TECH. Företagen Marel och Lillelam är också partners i CIRCit-projektet, som är engagerade i olika fokusområden.

Forskningsprojektet Circular Economy Integration in the Nordic Industry of Enhanced Sustainability and Competetiveness (CIRCit) leds av Danmarks Tekniske Universitet (DTU) och finansieras av Green Growth Initiative (NordForsk, Nordic Innovation och Nordisk energiforskning), och pågår mellan 2017 och 2020. Andra projektdeltagare är RISE IVF, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Innovation Center Island och Technology Industries of Finland.

Läs mer om CIRCit