Mattias Lundberg

Så kan hållfastheten i lastbilsmotorer öka - för att kanske spara bränsle i framtiden

9 oktober, 2018

Hur mäter man så kallade restspänningar i ytskiktet på gjutjärn? Kan rätt mängd av restspänningar öka järnets hållfasthet och i så fall hur mycket? De frågorna har Mattias Lundberg besvarat i sin doktorsavhandling Residual stresses, fatigue and deformation in cast iron vid Avdelningen för konstruktionsmaterial.

En kontrollerad form av blästring, så kallad kulpening, kan öka hållfastheten i gjutjärn. Kanske till och med så mycket att arbetstrycket i dieselmotorer kan öka och därmed spara bränsle.

Lite forskning om järn.