Högtemperaturlabbet

Rikard och Lillemor är årets pristagare

13 december, 2017

Ett stort grattis till Rikard Norling som har tilldelats 2017 års Einar Mattssonpris och Lillemor Rydberg som har fått Lagneborgpriset 2017. 

Rikard Norling har tilldelats 2017 års Einar Mattsson pris för att han med mycket starka insatser både på den vetenskapliga sidan, där han bland annat handlett två doktorander inom området högtemperaturkorrosion, och i utvecklingen av Swerea KIMAB:s affär, där han till exempel har skapat projekt med Energimyndigheten och genomfört flera provningsuppdrag inom högtemperaturområdet. Dessutom har han under flera år axlat ett brett ansvar för affärsutveckling och försäljning på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt.

Kontakt: Rikard Norling, rikard.norling [at] swerea.se 
 Rikard Norling fotografi

Lillemor Ryberg tilldelas 2017 års Lagneborgpris för att hon under många år på ett föredömligt sätt bidragit till stora förbättringar inom ekonomiarbetet på Swerea KIMAB. Hon är kundorienterad och har en affärsmässighet i sitt arbete. Med sin ständigt glada och positiva inställning sprider hon energi och entusiasm och hon har byggt upp ett väldigt gott samarbete med forskarna. Hon fokuserar alltid på att hitta lösningar på problem vilket är mycket uppskattat och en nyckel i en forskningsorganisation.

Kontakt: Lillemor Ryberg, lillemor.ryberg [at] swerea.se

Priserna delas ut en gång årligen till en (eller flera) som på särskilt förtjänstfullt sätt, genom goda presentationer eller resultat, bidragit till att Swerea KIMAB:s position förbättrats eller verksamheten utvecklats. Prissumman för båda prisen är 30 000 kr vardera.