rfid tag pris

RFID-projekt för textilåtervinning Nordens bästa

17 november, 2017

I fredags tog Swerea IVF och IT-konsultföretaget LearningWell emot Guldtaggen för Nordens bästa RFID-projekt. Syftet med det Vinnova-finansierade projektet är att möjliggöra ökad spårbarhet för textila produkter och effektiviserad, mycket specifik, sortering vid end-of-life.

Varje år konsumerar vi svenskar omkring 12,5 kg kläder och hemtextil. Av detta samlas endast 2,4 kg in medan resten läggs i soporna och förbränns. Med hjälp av ny teknik kan sorteringen av insamlad textil i hög grad effektiviseras vilket innebär att förutsättningarna för högkvalitativ materialåtervinning väsentligen ökar.

Det prisbelönta projektet är ett Vinnova-finansierat samarbete mellan Swerea IVF och teknologileverantören LearningWell. Med i projektet är även Peak Performance, Filippa K, Acreo och TEKO. Bakgrunden till projektet är bland annat Naturvårdsverkets rapport från 2016 där man föreslår att mängden textilavfall i restavfallet ska minska med 65 procent från 2015 till 2025, och den teknologiutveckling som detta projekt bidrar till är en viktig möjliggörare.

Tanken är att med hjälp av RFID-teknik kunna skapa en detaljerad innehållsförteckning för varje producerat plagg. RFID-taggen är väldigt liten och kan enkelt sys in i plagget redan vid tillverkningen och sedan följa med det genom hela logistikkedjan, från fabrik till butik, där den delar med sig av relevant information på olika ställen i värdekedjan. Förutom att underlätta hanteringen av material i sorteringsanläggningar kan tekniken även vara användbar i butiker, som stöldskydd och för att snabba på och förenkla inventeringar.

Swerea IVF arbetar intensivt inom området textilåtervinning, både avseende teknologiutveckling för återvinning av textil och med nya möjligheter för sortering och spårbarhet. RFID är en mycket intressant teknologi med stor potential och ett område där vi utökar vår projektportfölj.