3D Christer E

Nytt Vinnova-projekt med fokus "Hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning"

4 april, 2017

Ökad användning av 3D-skrivare medför en snabb ökning av utsläpp av farliga restprodukter. T.ex. har Sveriges reningsverk rapporterat förhöjda halter av förorenat vatten i anslutning till additiv tillverkning.

Även hälsoaspekterna kring operatörens arbetsmiljö är bristfälligt utforskade. Detta är några av de utmaningar som Vinnova-projektet ”Hälso-och miljöpåverkan av additiv tillverkning och dess utmaningar för en hållbar produktion” planerar att lösa.

Projektet genomförs av 9 parter under ledning av Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB (koordinator). Övriga är RISE, Svensk Additiv Tillverkning (SVEAT), Swerea IVF, Swerea SWECAST, Sandvik Machining Solutions, Protech Nordic, Tetra Pak, Volvo Personvagnar. Projektet avslutas 18/1 2018.

Länk till mer info om Swereas verksamhet inom 3D.