Vertikalvalsverk i Swerea MEFOS pilotanläggning

Nytt vertikalvalsverk för mätningar i breddriktningen

21 februari, 2017

Ett specialkonstruerat vertikalvalsverk har byggts i Swerea MEFOS bearbetningsanläggning. Utrustningen kompletterar det befintliga reversibla valsverket, och gör att valsning kan göras på samma sätt som i förparet i en varmbandsträcka ute i industrin.

Vid varmvalsning av plåt och band uppstår ibland dimensionsavvikelser som gör att stålverken i värsta fall måste klippa bort och kassera materialet. I RFCS-projektet InfoMap kommer Swerea MEFOS att studera orsakerna till avvikelserna, både genom beräkningar och pilotförsök. Målet är att hitta korrigerande styrmetoder som gör det möjligt att minska spillet och nå bättre materialutbyte vid produktionen.

I projektet ingår en utbyggnad/modifiering av Swerea MEFOS reversibla valsverk så att valsning kan utföras på samma sätt som är vanligt ute i industrin. Befintlig utrustning kompletteras med ett vertikalvalsverk i direkt anslutning till det reversibla valsverket. Hela valsverket är dimensionerat i ungefär skala 1:4 jämfört med förparen i vanliga varmbandverk.

Valsverkets speciella utformning gör det möjligt att med stor noggrannhet och utan nämnvärda friktionsförluster mäta de krafter som valsade bandet åstadkommer i breddriktningen vid eventuell felaktig inställning av den påföljande horisontalvalsningen. Detta möjliggör en snabbt återkopplad styrning av rakheten på det valsade bandet vilket är ett av målen i projektet. Det modifierade valsverket möjliggör också experimentella studier av andra företeelser som är kopplade till förparsvalsning.

Projektet koordineras av Arcelor Mittal, och förutom Swerea MEFOS deltar BFI, CRM, SSSA och Industeel.