Sveriges Framtida Flygindustri

Nytt projekt tar flyg- och rymdindustrin till nya höjder

19 januari, 2017

Under veckan har Tillväxtverket beslutat att genom EU-medel finansiera projektet SVIFFT, för att lyfta flyg- och rymdindustri i Sverige. Satsningen ska utveckla ett nationellt klustersamarbete mellan företag och akademi i syfte att utveckla såväl innovationer och affärer, vilket kommer att skapa konkurrenskraft internationellt och nya affärer för en större bredd av svenska företag.

Flyg- och rymdindustrin är viktig för svensk ekonomi. Stora svenska aktörer är världsledande leverantörer av komponenter till raketmotorer, satelliter, flygmotorer och flygplansskrov. Med en förväntad ökning av flygresor i framtiden kommer branschen att växa ännu mer.

De stora aktörerna arbetar nära varandra och är beroende av bra underleverantörer och samarbetspartners. I Sverige/Västsverige/Östra Sverige finns många små och medelstora företag som skulle kunna utveckla sina affärer. Undersökningar visar också på att det finns en stor vilja bland företagen att bredda sig.

– SVIFFT innebär en strategiskt viktig förstärkning av Swerea SICOMPs och Compraser Labs möjligheter att erbjuda företagen en öppen ”testplats” för nya tillverkningskoncept för lättviktsprodukter. Exempel är så kallade kollaborativa robotar som arbetar ”hand i hand” med operatörerna och utrustning för automatisk avsyning av kvaliteten hos produkterna under tillverkningen. Hög kvalitet och kostnadseffektiv produktion är tydliga önskemål som står högst på kravlistan för våra medlemsföretag säger Bengt Wälivaara, VD för Swerea SICOMP. 

Projektet är viktigt för svensk flyg- och rymdindustri och bidrar till både teknikutveckling, arbetstillfällen och export och är därmed bra för svensk ekonomi. Företag och akademi kommer att delta i ett klustersamarbete för att utveckla såväl innovationer som affärer.

– Det är roligt att vi kan lyfta upp ett regionalt klusterinitiativ till att bli en nationell plattform med verksamhet på flera platser i Sverige. Vi kommer att starta med noder i Region Östergötland och Västra Götaland, två regioner som är starka inom flyg- och rymdteknik, säger Anna Rehncrona, VD Aerospace Cluster Sweden och Mats Werke, forskare Swerea IVF.

Dessutom finns en stor internationell flyg- och rymdmarknad utöver de svenska storbolagen som företagen kommer att kunna göra affärer med och på så sätt bidra till svensk ekonomi.

Projektet, som heter Sveriges Framtida Flygindustri (SVIFFT), ska utveckla ett nationellt klustersamarbete mellan företag och akademi i syfte att utveckla såväl innovationer och affärer.

I projektet deltar Swerea IVF, Swerea SICOMP, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Aerospace Cluster Sweden och Innovatum. Tanken är att bygga på de strukturer som finns; nätverk av små och medelstora företag, samt PTC och Compraser Labs som är produktionstekniska arenor och labb för olika material och processer.

Kontakt

Mats Werke, forskare Swerea IVF
+46 (0)31-706 60 88
mats.werke [at] swerea.se

Marie Jonsson, Verksamhetsledare för Compraser Labs
marie.jonsson [at] swerea.se
+46(0)13-25 23 56

Anna Rehncrona, VD Aerospace Cluster Sweden
+46 (0)761-40 45 44
anna [at] aerospaceclustersweden.com