CEM4MET
3.13

Nytt nationellt centrum för avancerad materialkaraktärisering

19 juni, 2017

Inom materialforskning är karakterisering av materialens egenskaper med högupplösande elektronmikroskopi avgörande för att förstå och kunna utveckla befintliga och nya material. Därför är det oerhört kul att kunna presentera CEM4MAT som är ett nytt nationellt centrum i Mälardalen för elektronmikroskopi.

Moderna material är ofta produkter med starkt nischade sammansättningar och användnings-områden. Inom centret samlas avancerad kompetens och teknik för att stödja forskning och industriell utveckling som går mot än mer sofistikerade material och processer. Dagens moderna Transmissionselektronmikroskop (TEM) med atomär upplösning mindre än 0,1 nm är mycket dyra. Det krävs flera år av träning för att bli en kompetent användare inom bara en del av de olika analystekniker som finns.

– Stockholms universitet, Uppsala universitet, KTH och forskningsinstitutet Swerea KIMAB har alla egna elektronmikroskop, men olika specialistkompetens. Genom samarbetet lär vi av varandra och utnyttjar instrumenten fullt ut, säger Gunnar Svensson, prefekt vid Stockholms universitet.

– Kompetensen och infrastrukturen hos de olika lärosätena och faciliteterna kompletterar varandra, vilket gör att det finns spetskompetens, ibland världsledande, inom de flesta materialrelaterade forskningsområden. Detta ger en unik kombination av djup och bredd inom TEM i denna region, säger Klaus Leifer, professor i experimentell materialfysik vid Uppsala universitet.

– Även från ett mera tillämpat perspektiv som industrin har med krav på snabba resultat, t.ex. förbättrade materialegenskaper genom produkt och processutveckling, ökar behovet av mycket sofistikerade instrument, säger Joacim Hagström, senior specialist vid Swerea KIMAB. För att förstå vilka mekanismer som påverkar på ett tidigt stadium vid utskiljningsförlopp, rekristallisation och fasomvandlingar måste ytterst små detaljer i materialen studeras; förstadier till partiklar med endast ett fåtal atomer är ett exempel på vad som kan vara viktigt att kunna karaktärisera. Sådant som tidigare endast universiteten gjorde vill nu även industrin göra i sitt utvecklingsarbete.

Bakom det gemensamma centret CEM4MAT (Centre of Electron Microscopy for Materials) står Uppsala universitet, Stockholms universitet, KTH och Swerea KIMAB. Satsningen innebär en gemensam kunskapsuppbyggnad och en gemensam samverkan med det omgivande näringslivet.

Kontaktpersoner
Joacim Hagström Swerea KIMAB, 08-440 48 11, joacim.hagstrom [at] swerea.se
Gunnar Svensson SU, 08-16 45 05, gunnar.svensson [at] mmk.su.se
Klaus Leifer UU, 018-471 79 72, klaus.leifer [at] angstrom.uu.se
Joydeep Dutta KTH, 08-790 81 42, joydeep [at] kth.se

Länkar
Länk till inbjudan:  http://www.cem4mat.se/news/news-item/?tarContentId=644950
Länk till webbplats: www.cem4mat.se