Genrebild Tusen ögon

Ny teknik för närvaro på distans

13 mars, 2017

Att vara med på en kortare utbildning eller ett seminarium på ett par timmar kräver ofta lång restid. I ett projekt ser nu Swerea SWECAST över hur ny teknik kan användas för att göra distansmöten mer effektiva och attraktiva.

Användningen av 360-gradersfilm och VR-teknik ökar  i takt med att verktygen för att skapa och ta till sig ny bildteknik blir bättre och samtidigt billigare.
I projektet ”Tusen ögon” kommer Swerea SWECAST att, tillsammans med Jönköping University, kartlägga de nya teknikerna för att se hur de kan användas för webbaserade möten.

– Det handlar om att utveckla ett pedagogiskt koncept för att höja kvaliteten i distansworkshopar, säger projektledare Patrik Svanängen.

Exempelvis gör VR-tekniken det möjligt att bygga upp virtuella miljöer där mottagaren själv kan bestämma vad han vill titta på.
I projektet ”Tusen ögon” ingår också att göra en översyn av andra interaktiva tekniker.

– Det kan handla om att se över vilka verktyg för onlinemöten som är lämpliga, exempelvis hur man använder en ”whiteboard” online och hur man då kommunicerar med hjälp av den under mötet.

Bakgrunden till ”Tusen ögon” är diskussioner kring hur man vidareutbildar personal i arbetsmiljöfrågor ute på gjuterierna.

– I samband med det kom en fråga upp om hur man skulle kunna genomföra arbetsmiljöworkshops utan att folk skulle behöva resa i flera timmar, säger Patrik Svanängen.

Förutom att bekanta sig med och lära sig att använda de nya teknikerna kommer projektet också att ta in synpunkter från företag i branschen. Det kommer att ske via workshops, bland annat med företag och studenter som är involverade i Gjutmagistern, det vill säga det nya magisterprogrammet inom det gjuteritekniska området som Jönköping University har tagit fram i samarbete med Swerea SWECAST.

– Vi hoppas att vi får nyttiga inspel från de här inledande workshopparna för att få fram kravlistor för det slutliga konceptet. Det är viktigt att vi bottnar i faktiska behov och samtidigt hittar applikationer där den här tekniken verkligen kan göra nytta.