Professor med fokus på hållbar järn- och ståltillverkning

Ny professor med fokus på hållbar järn- och ståltillverkning

9 februari, 2017

Chuan Wang, Swerea MEFOS, har antagits som docent och adjungerad professor vid fakulteten för naturvetenskap och teknik vid Åbo Akademi, inom området hållbar järn- och ståltillverkning.

Chuan Wang innehar en PhD inom energiteknik och har sedan tidigare haft flera samarbeten med Åbo Akademi. I sin forskning har han fokuserat på energibesparing och minskade koldioxidutsläpp inom processkedjan masugn-konverter, till exempel genom att optimera processen för varmapparaterna i masugnsprocessen.

− Chuan har anlagt ett hållbarhetsperspektiv på forskningen inom både järn- och ståltillverkningsprocessen. Han publicerar också regelbundet vetenskapliga artiklar, och gör ett ytterst kvalificerat vetenskapligt arbete. Chuan Wang är specialist på hög nivå och det är roligt att ytterligare kunna knyta samarbetet med Swerea MEFOS, säger professor Henrik Saxén vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik, Åbo Akademi.

− Vi är väldigt glada över den möjlighet som Chuan får i och med adjungeringen vid Åbo Akademi. Vi hoppas att det här kommer att leda till ytterligare utveckling av processintegration och optimering av processystem, säger Mikael Larsson, forskningschef på Swerea MEFOS.

Åbo Akademi

Åbo Akademi är ett internationellt erkänt forskningsuniversitet med ett brett ansvar för att ge forskningsbaserad utbildning på svenska i Finland. Forskningen vid Åbo Akademi täcker de flesta disciplinerna, allt från forskning i humaniora, pedagogik och teologi till samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknik. Källa: Åbo Akademi