Ny metod ska separera bly från mässingsskrot

Ny metod ska separera bly från mässingsskrot

20 juni, 2017

I dag är det möjligt att tillverka blyfri mässing, och efterfrågan på den ökar. Under paradigmskiftet från mässing med bly − till mässing utan bly − är det dock viktigt att kunna återvinna befintligt skrot på bästa sätt till dess att hela mässingscykeln är blyfri. Swerea MEFOS ska i ett nytt projekt utveckla metoder för att separera metallerna vid mässingsåtervinning och därmed får en blyfri råvara.

Mässing är en metall som är vanlig att använda för rör och kopplingar inom vattendistribution. Mässing består till största delen av koppar och zink, men för att få rätt egenskaper tillsätts också andra metaller, däribland bly, för att möjliggöra bearbetning som exempelvis svarvning. Eftersom bly i vatten har visat sig vara ett hälsoproblem ställer myndigheter och branschorganisationer världen över höga krav på begränsade blyhalter i mässing. Den svenska mässingsproducenten Nordic Brass Gusum har därför utvecklat en ny mässingstyp som är helt blyfri men ändå lätt att bearbeta.

Återvinningsgraden på mässing är idag mycket hög eftersom ingredienserna är dyra. Då svensk mässingtillverkning är nästan helt skrotbaserad, och efterfrågan på blyfri mässing ökar, blir det viktigt att hitta en metod för att ta bort bly från gammal mässing. Swerea MEFOS ska i ett nytt projekt utveckla metoder för att separera de olika metallerna i mässingen och därmed få fram en renare (blyfri) råvara.
 
− Vi kommer att titta på en metod där vi med värme och vakuum separerar mässing till sina beståndsdelar koppar, zink och bly. Koppar och zink kan då återanvändas till att göra blyfri mässing och blyet går tillbaka till en blyproducent, säger Tobias Lindbäck, projektledare.

Målet med projektet är att förstärka den cirkulära ekonomin för mässing och skapa metoder för att hantera oönskade legeringselement under återvinningen. Det ger mässingsföretag möjlighet att möta en växande marknad för blyfri mässing genom att behandla gammal mässing. På så sätt behövs inte nytillverkad koppar och zink för att tillverka en mässing som kan möta framtidens krav.

Projektet genomförs i samarbete med Nordic Brass Gusum, som är Sveriges enda mässingstillverkare, och ingår i det strategiska innovationsområdet RE:Source. Det finansieras av Energimyndigheten med 2,7 miljoner kronor och av Nordic Brass Gusum.

Fakta svensk mässing
 

I Sverige produceras årligen ungefär 30 000 ton mässing. Eftersom värdet på mässing är högt finns ett väl fungerande cirkulärt system där alla rester från produkttillverkningen återförs till mässingsproducenten. För att möta den ökade efterfrågan på blyfri mässing har Nordic Brass Gusum tillsammans med Swerea KIMAB utvecklat den nya mässingstypen AquaNordic som är blyfri men ändå lätt att bearbeta.