Grönt

Ny institutsstruktur stärker industriforskningen

21 mars, 2018

Ägarna till forskningskoncernen Swerea har tecknat en avsiktsförklaring i syfte att ytterligare förstärka svensk institutsektor. Detta ska ske genom att två tredjedelar av Swerea-koncernen går samman med RISE och en tredjedel bildar det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM. Målet är att förändringen ska vara genomförd den 1 juli 2018.

Förändringen syftar dels till att stärka svensk institutssektors förmåga inom bland annat digitalisering, smart industri, produktionsteknik, återvinning och materialutveckling, dels till att fokusera metallforskningen för fossilfri produktion.

Bakom beslutet ligger en samsyn bland ägarna om att Swereas kunder och partners gynnas av att flera av instituten inom Swerea går samman med RISE, men att delar av verksamheterna är av så kritisk betydelse för att svensk stål- och gruvindustri ska nå målet om fossilfri produktion till 2045 att de bör samlas i det nya institutet för stål- och gruvforskning, SWERIM.

Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB kommer att uppgå i det nya institutet för stål- och gruvforskning. Resterande delar av Swereas verksamhet kommer att uppgå i RISE.

- Det här är en överenskommelse som stärker svensk institutsektor och därmed bidrar till ökad konkurrenskraft hos den svenskbaserade industrin, säger Göran Carlsson, koncernchef för Swerea.

- Vi är oerhört motiverade av att nå vårt mål om fossilfrihet. Det nya forskningsinstitutet är en kraftsamling för att nå dit, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret och ordförande för Stiftelsen Järn- och Metallforskning samt MEFOR, Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB.

- För svensk industri betyder dagens beslut större möjligheter för tvärvetenskaplig innovation, säger Anna Davidsson, ansvarig för produktionsforskning på Volvo Cars och ordförande för Swerea IVFs Intressentförening.

- För den svenska gjuteriindustrin är detta en riktig strukturåtgärd. Stora delar av den tillämpade svensk fordonsforskning kommer att bli samlad inom RISE. Detta gäller även test och demoanläggningar. Att Swerea SWECAST blir en integrerad del av RISE kommer att skapa mera möjligheter för gjuteriindustrin, säger Lars Johansson, ordförande Svenska Gjuteriföreningen.

Förändringen planeras vara genomförd den 1 juli 2018.