vibrationsfilm
5:57

Ny film - Maskiner behöver inte vibrera och skada människor

2 mars, 2017

Vibrationsskador är i dag den vanligaste arbetssjukdomen. Men maskiner behöver inte vibrera och skada människor. Detta arbetar vi med inom projektet Noll vibrationsskador, där vi utvecklar ny och vibrationsfri teknik för att angripa problemet vid källan - i maskinerna.

Varje dag arbetar 400 000 människor i Sverige mer än två timmar om dagen med vibrerande maskiner. Det ger upphov till ett stort antal kroniska nerv- och kärlskador, sin bland annat kan visa sig som "vita fingrar". Men så behöver det inte vara.

Inom projektet Noll vibrationsskador arbetar vi med att angripa problemet vid källan i maskinerna. Målet är att med nyutvecklad patenterad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner.

Två centrala typer av vibrationer är roterande respektive slående (translaterande) vibrationer. Tekniker som används är balansringar och ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) och bygger på att vibrationerna minskas med hjälp av motkrafter till det som orsakar vibrationerna.

Befintliga maskiner, som mejselhammare och mutterdragare, har byggts om för att visa att det är möjligt att kriftigt sänka vibrationsnivåerna. Prototyperna provas för tillfället i fält. Bilia använder till exempel en ombyggd mutterdragare, och resultaten visar att de transienta (slående) högfrekventa vibrationerna kan minskas med 90 procent.

Inom projektet Noll vibrationsskador har alla samhällsaktörer i Sverige samlats för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Användare, maskintillverkare, arbetsmarknadens parter, Arbetsmiljöverket och forskningsutförare har arbetat tillsammans i projektet som finansieras inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation och drivs av Swerea IVF.

Se vår film Maskiner behöver inte vibrera och skada människor.