Innovationsledning
03:34

Ny film förklarar nyttan med innovationsledning

11 december, 2018

Vad är innovation och vad betyder innovation för dig? I ”En film om innovationsledning” beskriver Enterprise Europe Network nyttan med kontinuerligt arbete med förnyelse.

Innovation är en förutsättning för långsiktig lönsamhet, men kan också upplevas som svårt att greppa. Enterprise Europe Network (EEN) stödjer små och medelstora företag med att stärka sin innovationsförmåga. Målet är att få företag att systematiskt utveckla nya tjänster, produkter, processer, affärs- och organisationsmodeller för att möta marknadens behov.

― För långsiktig konkurrenskraft krävs en uthållig förmåga att löpande förnya sitt erbjudande och sin verksamhet. Det krävs ett strukturerat arbete med att leda och organisera för innovation – det vill säga innovationsledning, säger Christin Vännman, forskare på RISE.

För företag handlar det om att göra nu för att tjäna på det senare. Men att hitta rätt kan vara svårt. RISE är en del av nätverket EEN, som jobbar aktivt med att framtidssäkra små och medelstora företag. Sju dagars kostnadsfri analys och coachning erbjuds. Analysresultaten kan användas för jämförelse med andra bolag i samma bransch samt att ta fram en handlingsplan för förbättringsområden. Tanken är att företagen ska bygga upp sitt eget system för innovationsledning för att hålla sig konkurrenskraftiga och möta framtidens utmaningar.

Vill du veta mer?