Mikael Lindvall, doktor i processmetallurgi

Ny doktor i processmetallurgi har studerat nya metoder för att utvinna vanadin ur restprodukter

26 oktober, 2017

Den 26 oktober disputerade Mikael Lindvall på Kungliga tekniska högskola, avdelningen för materialvetenskap och teknik. Han försvarade då sin avhandling ”A Study on Vanadium Extraction from Fe-V-P Melts Derived from Primary and Secondary Sources”.

Vanadin är ett viktigt legeringselement vid tillverkning av exempelvis höghållfasta stål och verktygsstål, samt vid tillverkning av speciallegeringar för flygindustrin och kemikalier för batterier och katalysatorer. EU är idag beroende av import av vanadinråvaror, exempelvis högvärdig vanadinslagg, samtidigt som det finns onyttjade vanadininnehållande stålslagger på mellanlager, liksom flertalet vanadinfyndigheter i Skandinavien. Den årliga mängden producerad stålslagg i Skandinavien ensamt motsvarar nästan hela Europas årliga vanadinbehov. På grund av att stålslaggen innehåller föroreningar som exempelvis fosfor föreligger behov av att utveckla nya extraktionsmetoder.

I ett parallellt arbete har metallsmältor framställts genom att processa vanadinmalm från Mustavaara i Finland tillsammans med vanadininnehållande stålslagg samt genom att processa endast stålslagg.

Mikael Lindvall har i sin avhandling studerat nya metoder för att utvinna vanadin till högvärdiga vanadinslagger från dessa metallsmältor innehållande främst järn (Fe), vanadin (V) och fosfor (P).

− Resultatet av mina studier har visat att det går att framställa högvärdiga vanadinslagger som via en konventionell rost-lakningsmetod kan konverteras till en högkvalitativ vanadinlegering. Studien visar även att den högvärdiga slaggen skulle kunna användas för direkt framställning av en lågvärdigare vanadinlegering, säger Mikael.

Experimentella fasstudier av högvärdiga vanadinslagger har genomförts som grund för utvecklingsarbetet vid KTH. Metoder för framställning av dessa slagger har utvecklats genom försök, bland annat i stålkonverter i semi-industriell skala vid Swerea MEFOS i Luleå.

− Mikael doktorsarbete har varit mycket värdefullt för forskningsämnet processmetallurgi där han bidragit med sin stora kunskap om slaggmetallurgi. Vi hoppas fortsätta detta framgångsrika samarbete, säger Professor Du Sichen, huvudhandledare för Mikael doktorandarbete.

Mikael arbetar sedan 2006 som forskare på Swerea MEFOS, vid avdelningen för Råvaror och Forskningsutveckling.