Invigning av Stepwise-anläggningen
Nils Edberg (SSAB), Eva Sundin (vd Swerea MEFOS), Niklas Nordström (Luleå kommun), Aart van der Pal (ECN) invigde anläggningen.

Ny anläggning ska demonstrera förädling av masugnsgas

6 september, 2017

Igår invigdes den nya Stepwise-anläggningen på Swerea MEFOS i Luleå. Bygget har pågått sedan april 2016, och här ska ett processkoncept för att förädla masugnsgas och avskilja koldioxid demonstreras och vidareutvecklas.

Anläggningen består bland annat av två nya byggnader som inrymmer kompressorer och reaktorer, en investering på ca 70 miljoner kronor. En nybyggd 640 meter lång gasledning från SSAB till Swerea MEFOS är en förutsättning för projektets genomförande.

Stepwise är ett europeiskt samarbetsprojekt som handlar om att på ett kostnadseffektivt sätt minska CO2-utsläppen från järn- och stålindustrin. Magnus Lundqvist är projektledare på Swerea MEFOS:

- Det känns väldigt spännande att få dra igång anläggningen. Nu kommer vi först att köra en kortare testkampanj på en vecka under hösten. Under våren 2018 startar de långa försöken, och då kör vi kontinuerligt under 24 veckor i perioder fram till 2019 för att demonstrera tekniken.

Vid invigningen närvarade bland andra Aart van der Pal (ECN, Nederländerna), Nils Edberg (platschef, SSAB Luleå), Niklas Nordström (kommunalråd, Luleå) och ett 50-tal inbjudna gäster.

- Jag är oerhört stolt över att vi i Luleå bedriver forskning som på allvar kommer att hjälpa europeisk industri att minska CO2-påverkan, säger Niklas Nordström. Swerea MEFOS arbete gör att Luleå finns på den globala scenen för att utveckla stålindustrin till en effektiv och klimatsmart bransch.

Projektet finansieras av EU:s forskningsprogram Horizon 2020 med 13 miljoner euro för fyra år (2015-19). Det koordineras av ECN (NL), och övriga partners är Universitatea Babes-Bolyai, Johnson Matthey PLC., SSAB, Swerea MEFOS, Politecnico di Milano, Kisuma Chemicals B.V., Foster Wheeler Italiana Srl och Tata Steel consulting.