3D-printing

Nuläget för additiv tillverkning av metaller i Sverige – Kartläggning från Ramp-UP

16 augusti, 2017

Rapporten är en kartläggning av nuläget, utvecklingstrender och nyckelaktörer för en industriell implementering av AM för metalliska material och komponenter.

Rapporten utforskar bland annat flygindustrin, medicinteknik, energi och verkstadsindustri för att identifiera utmaningar och drivkrafter för att kunna nå den additiva tillverkningens fulla potential. Rapporten fokuserar på Sverige, men ger också en utblick i Europa och resten av världen.

Utifrån kartläggningen kommer de viktigaste forsknings- och innovationsfrågorna identifieras och prioriteras. Slutmålet är en färdplan som innehåller aktiviteter och åtgärder att genomföra för att Sverige ska kunna nå en ledande ställning inom industriell AM av metall.

Rapporten är framtagen inom Ramp-UP, ett projekt inom strategiska innovationsprogrammet Metalliska material och i samarbete med Vinnova. Ett projekt som Swerea projektleder.

Länkar