sandra roos avhandling miljöpåverkan kläder

Minska kläders miljöpåverkan – årets mest nedladdade avhandling

21 september, 2017

285 unika nedladdningar på ett år. Den mest nedladdade avhandlingen i Chalmers Publication Library (CPL) skrevs av en industridoktorand från Swerea IVF, Sandra Roos.  Avhandlingen kan hjälpa företag att kunna genomföra en mer heltäckande bedömning av klädproduktionens miljöpåverkan.

Avhandlingen som lades fram vid avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers i januari 2017 är ett resultat av ett forskningsprojekt inom programmet Mistra Future Fashion som tagit fram en metod för att använda livscykelanalys (LCA) och få med olika ämnens giftighet i analysen, något som tidigare varit en svaghet vid miljöbedömning av kläder. 

Arbetet som Sandra Roos har utfört omfattade också insamling av data utifrån 30 olika delprocesser i textilproduktion. Resultatet gör det möjligt att på vetenskaplig grund jämföra vitt skilda textilprodukter, inklusive giftigheten hos de kemikalier som används, vilket inte har varit möjligt tidigare. Nästa steg är att göra resultatet praktiskt användbart för de svenska modeföretagen, så att de kan förbättra miljöprestandan hos sina processer och produkter.

Varför tror du att avhandlingen blivit så populär?

–  Därför att den handlar om ett ämne som berör många – kemikalier i produktionen av kläder, säger Sandra Roos.

Hon tror att många företag verkligen vill utveckla så bra produkter som möjligt ur miljösynpunkt men att hittills har det inte funnits tillräckligt mycket tillförlitlig data för att räkna ut miljöpåverkan av ett plagg eller räkna ut hur effektiva olika förbättringsåtgärder är.

–  Det är ett behov som jag sett i industrin under lång tid och fick möjlighet att försöka möta upp genom den här chansen att doktorera i Mistra Future Fashion, säger Sandra Roos. Samverkan mellan forskare och industri är viktigt för att forskningen ska bli relevant.

Att ha tillgång till nätverk och forum för att kommunicera ut sin forskning är också viktigt. Ett exempel på ett sådant nätverk är ”Kemikaliegruppen” som drivs av Swerea IVF där över 120 företag är medlemmar. Mistra Future Fashion med över 40 industripartners är ytterligare ett forum där forskningsresultatet har kunnat spridas.

En prisutdelningsceremoni kommer att ske i slutet på oktober under Chalmers Open Access Week. Eventet arrangeras varje år tillsammans med Göteborgs Universitet och äger rum i samband med det internationella initiativet med samma namn. Eventet uppmärksammar fri tillgång till vetenskapliga publikationer, något som Sandra Roos tycker är viktigt för hennes område.

–  Kläderna som vi köper i Sverige tillverkas idag i utvecklingsländer i Asien och det är där som miljöeffekterna är synliga. Självklart kan Open Access bidra till att höja kunskapsnivån där det behövs som mest genom att minska den ekonomiska tröskeln för att kunna hitta vetenskapliga fakta.

Läs avhandlingen Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment.