Undervattensrör

Medlem i nystartade SubTechSweden

21 augusti, 2017

SubTechSweden är en nybildad förening för svenska företag som arbetar med undervattensteknik. Föreningen grundades i början av 2017 av svenska företrädare från industri, institut, myndigheter och akademi med stöd av Vinnova. Swerea KIMAB, med drygt ett halvt sekel av erfarenhet inom korrosionsområdet, blev medlem i SubTechSweden i augusti 2017.

 – Föreningens arbete är angeläget, säger Magnus Nordling, seniorforskare inom korrosion vid Swerea KIMAB. När det gäller att skapa en innovation (eller modifiering av befintlig utrustning) är det viktigt att bedöma risken för korrosion i miljön som den är avsedd för. Det kan till exempel röra sig om att byta material eller att tillämpa korrosionsskyddande åtgärder. Det finns många exempel på befintlig utrustning, som inte har visat sig klara den miljö de är avsedda för. Detta har medfört allvarliga brister när det gäller livslängd på grund av uppkomna korrosionsskador, vilket kunde ha undvikits genom att använda den kunskap som finns inom området.

 – Jag tror att Swerea KIMAB:s erfarenhet, kompetens och bredd inom korrosionsområdet gör oss till en viktig medlem och partner för SubTechSweden avslutar Magnus Nordling.